NL / ENG
recell-cellulose-slogan-visual-NL-2023

Win-Win

We winnen cellulose uit onbenutte, complexe reststromen en geven de herwonnen cellulose unieke producteigenschappen mee. Deze nieuwe generatie noemen we Recell en het levert de laagst mogelijke CO2-footprint en verhandelbare CO2-certificaten op. Recell vergroot dan ook de concurrentiekracht van onze huidige en toekomstige klanten. Een win-win-situatie. Niet in de laatste plaats voor het milieu. Want we voelen ons zeer betrokken bij de vergroening van de economie en delen daarom onze kennis en gedrevenheid voor Cellulose.

Winnen in uw markten

Recell Infra. Nieuwste generatie cellulose voor een betere infrastructuur.
Speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de infrasector. Breed en flexibel inzetbaar. We ontwikkelen samen met Recell’s innovatie-partners en klanten een scala aan nieuwe toepassingen. Vaak leidt dat tot unieke materiaalverbeteringen en altijd tot een aanmerkelijk lagere CO2-footprint en verhandelbare CO2-certificaten.

Recell Compose. Nieuwe generatie biocomposieten met Cellulose.
Biocomposieten met een component Recell Compose krijgen steeds meer voorsprong. Niet alleen vanwege de intrinsiek betere en duurzamere materiaaleigenschappen maar ook omdat het Recell de CO2-footprint en prijs van deze composieten sterk verlaagt.

Recell Chem.
Cellulose is een belangrijke grondstof voor een geheel nieuwe tak van chemische industrie. Het alternatief voor fossiel olie en gas. Recell ontwikkelt deze nieuwe circulaire chemische industrie samen met innovatieve bedrijven en kennisnetwerken. Werk met ons aan uw winnende producten van morgen.

Waarom onze aarde wint

Recell heeft de laagst mogelijke CO2-footprint. Waar eerder cellulose werd gestort of verbrand, wordt het door Recell een grondstof. Als vuistregel: 1 ton Recell cellulose levert u een CO2-certificaat op van 2 ton CO2. Een terechte en unieke verdubbeling. Dat geeft onze klanten win-win-kansen. We rekenen het graag aan u voor met onze internationaal erkende LCA-software.

De nieuwe generatie cellulose is niet altijd Cellulose
Recell’s cellulose wordt gewonnen uit reststromen die eerder verbrand werden. Recell maakt dus een reuzenstap van afvalverbranding naar grondstof. Vergeleken met winning van cellulose uit bomen of planten voorkomt Recell een aantal processtappen: van bomenkap, malen tot pulp tot en met het bewerken van de pulp met hulpstoffen.

Het verklaart voor een belangrijk deel waarom Recell’s cellulose-merken een MKI-waarde en CO2-footprint hebben van 0 of vrijwel 0. Uniek voor cellulose maar niet voor Recell’s Cellulose: de nieuwe generatie cellulose.

Over ons

Recell is een specialist in het winnen, opwerken en toepassen van de grondstof cellulose. Recell heeft zowel overheden als industrie als klant en is onderdeel van de Recell Group. De Recell Group bestaat uit verschillende innovatieve en succesvolle bedrijven die bouwen aan een cellulose-gebaseerde economie.

Nieuws

13 maart 2023
6 februari 2023