NL / ENG

CellPro Chem

logo-Provincie-Friesland-300x150
SNN-logo

CellPro Chem

Het project is gericht op de ontwikkeling van een pre-commercieel productieproces dat de conversie van tertiaire cellulose naar duurzame chemicaliën in een continu proces op een representatieve praktijkschaal gaat aantonen. Hiermee wordt het mogelijk om tertiaire cellulose op te werken tot een grondstof voor hoogwaardige toepassingen op grote schaal en daarmee om echt groene chemie mogelijk te maken. 

Dit project wordt ondersteund door de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie, en de Europese Unie (EU).

logo-Recell
logo-RUG