NL / ENG

LCA – wat win je ermee?

LCA – wat win je ermee?

En wat doet een gerecyclede cellulosehoudende grondstof voor de LCA van jouw product?

– Bij Recell Group kunnen we met internationaal erkende LCA-software exact de milieu-impact van cellulosehoudende producten doorrekenen. LCA staat voor levenscyclusanalyse. Alleen dat woord is al best lastig. Laat staan zo’n analyse. Het is complexe materie, zeker als je er niet regelmatig mee te maken hebt. In dit blog zullen we proberen uit te leggen wat LCA is, wat het doel is en welke voordelen het kan hebben om zo’n analyse te laten uitvoeren. Kortom: wat kun je ermee winnen? 

Een LCA mondt altijd uit in een rapport met reeksen aan cijfers en percentages. Toch gaan we het in dit LCA-verhaal doen zónder ingewikkelde tabellen. 

Wat is LCA?

Laten we beginnen bij het begin. LCA is de afkorting van ‘levenscyclusanalyse’. Als je deze analyse laat uitvoeren, dan weet je wat de milieueffecten van jouw product (of dienst) zijn. Bij de analyse wordt gekeken naar het gehele proces dat nodig is voor de totstandkoming van een product: van grondstoffen, productie, transport, gebruik tot en met afvalverwerking. En de daarvoor benodigde energie. Niet alleen de CO2-uitstoot is van belang, ook aspecten als verzuring of vermesting hebben invloed. Met behulp van omrekenfactoren rolt daar dan een zogeheten MKI uit, een milieukostenindicatie. Dit is een bedrag in euro’s.

Om een LCA te bepalen is erkende software nodig. Deze moet onder meer voldoen aan een aantal ISO-normen, waaronder ISO 14040:2006. In deze Nen-norm is vastgelegd hoe milieu-audits en rapportages moeten worden uitgevoerd. Als je LCA wordt uitgevoerd met erkende software, weet je zeker dat de cijfers kloppen. En dat je met een eerlijk verhaal de markt op kunt.

Hoe gaat het in z’n werk?

Voor een LCA lever je als producent gegevens aan:

  • welke grondstoffen
  • hoeveel en welke soort energie er gemoeid is met de productie
  • welke soort verpakking is gekozen
  • welk transport
  • et cetera.

Op basis van deze input voeren we de analyse uit. Een LCA om de MKI (milieukostenindicator) te berekenen, resulteert in een rapport met cijfers waaruit duidelijk wordt waar voor jouw bedrijf de winst kan liggen. De MKI vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in euro’s. Hoe lager de MKI, hoe duurzamer.

Hoewel er een getal in euro’s uitrolt, gaat het bij ‘winst’ in dit geval niet per se om de prijs. De winst zit hem ook in het feit dat je inzicht krijgt in de impact die jouw product op het milieu heeft. Zelfs uitgesplitst op de onderdelen van je proces, of op basis van de grondstoffen die je gebruikt. En inzicht maakt het maken van keuzes makkelijker. Is jouw product wel zo goed voor milieu en klimaat, of ga je toch kijken of het (nog) beter en duurzamer kan? Wellicht is er een verpakking mogelijk met minder milieu-impact, of een andere vorm van transport. Of kun je je grondstoffen ook van dichterbij halen of bijvoorbeeld een biobased alternatief kiezen? Of zit de impact vooral in de gebruiksfase en win je vooral bij het verbeteren van energieverbruik? 

Heb je er veel tijd en energie ingestopt om een duurzaam product te ontwikkelen? Dan is een lage MKI daarvan het bewijs. En dat brengt voordelen met zich mee, bijvoorbeeld bij gunningen of als je product een beter duurzaamheidslabel krijgt. 

Wat doen we bij Recell?

Voor het uitvoeren van een LCA kennen we bij Recell drie verschillende klassen. Die zijn onderverdeeld naar het aantal productieprocessen en het aantal grondstoffen die hiervoor nodig zijn. We doen de analyse vooral voor klanten die producten fabriceren waarin ook Recell® wordt verwerkt. We zijn echter geen slager die zijn eigen vlees keurt! Want een LCA-rapport dat wij opstellen wordt altijd geverifieerd door een onafhankelijke, deskundige partij. 

Wij laten de gegevens opnemen in de Nationale Milieudatabase. Zo kunnen ze als basis dienen om bij bouwprojecten bouwwerkberekeningen te maken en om oplossingen te genereren die minder milieu-impact veroorzaken. 

Hoe zit het met de grondstof Recell®?

Recell® is geproduceerd op basis van tertiaire cellulose, teruggewonnen uit reststromen die anders zouden zijn verbrand. De herkomst van deze cellulose maakt daarbij geen enkele verschil: of deze nu is teruggewonnen uit rioolwaterzuiveringen of uit bijvoorbeeld gebruikte pizzadozen is om het even.

Het terugwinnen van de cellulose hoort nog bij de vorige levenscyclus (afvalverwerking). Vanaf het moment dat het materiaal (opnieuw) economische waarde krijgt, begint het gebruik van de grondstof Recell® met een uitstoot van 0. Pas daarna komt de milieu-impact van o.a. verpakkingsmateriaal, energie en transport om de hoek kijken. Worden er nieuwe producten met Recell® in combinatie met andere grondstoffen gemaakt? Dan is het goed om te weten dat het vervangen van traditionele grondstoffen – vaak op fossiele basis met een hogere milieu-impact – door Recell®, een zeer gunstig effect heeft op de MKI van dat nieuwe product.

We hebben Recell® al succesvol toegepast in onder meer (schrik)hekken, (straat)meubilair, bouwmaterialen zoals gevelbeplating, 3D-printpasta en boombeschermers.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Als je wilt weten wat de milieueffecten van jouw product of dienst zijn, kan een zwaartepuntanalyse je helpen bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld in het kiezen van alternatieve grondstoffen, een andere leverancier, een ander soort of minder verpakking, een andere manier van transport, noem maar op. Zo maar een paar knoppen waaraan je misschien kunt draaien om de milieu-impact van het product te verlagen. 

Voordelen voor milieu én bedrijf

De milieu-impact verbeteren is natuurlijk mooi. Voor het milieu, voor het klimaat, voor de generaties die na ons komen. Hartstikke mooi voor de idealisten onder ons, zul je misschien zeggen. Je weet echter óók dat veranderingen in jouw proces (eerst) geld zullen kosten.

Maar wanneer je iets verder kijkt? Jouw bedrijf is meer dan je product of dienst. Het gaat ook om wat je uitstraalt, om het imago van je zaak. Steeds meer klanten – zowel particulier als B2B – wegen mee hoe duurzaam een bedrijf werkt voor ze besluiten ermee in zee te gaan. Net zoals de klant in een supermarkt steeds vaker kiest voor een product met een ecolabel. Met een gunstige uitkomst van de LCA lig je een wiellengte voor op het peloton. 

Werk je voor overheden en neem je deel aan tenders? Dan is een LCA-rapport tegenwoordig al een vereiste. Gemeenten, provincies, rijksoverheid, aannemers en producenten kunnen hiermee – in het kader van duurzame aanbestedingen voor o.a. bouw- en infraprojecten -, voor een duurzaam product kiezen. Heeft jouw product een lage MKI, dan geeft dit dus voordeel bij de inschrijving.

Voordeel voor personeel

Een goed milieu-imago kan ook helpen bij het aantrekken van personeel. Steeds meer (toekomstige) medewerkers laten de duurzaamheidsambitie van een werkgever meewegen als ze solliciteren. En aan je vaste personeel geeft duurzamer werken een gemeenschappelijk doel, iets waar je met elkaar voor wil gaan. Je kunt een LCA dus ook op dit vlak inzetten om te laten zien dat je bewust omgaat met milieu en klimaat. Je wint dus met een en dezelfde LCA op meerdere fronten!

Als je meer wilt weten

Mis je nog informatie of wil je een keer met ons om tafel over een LCA voor jouw product? Laat dan een bericht achter op onze contactpagina. Dan nemen wij contact met je op.