NL / ENG

Ministers in gesprek met Recell

Ministers in gesprek met Recell

(25-04-2022) – Het gebeurt niet wekelijks dat de Haagse politiek afreist naar het noorden van het land. Nu kwamen ze zelfs met twee man sterk: de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) brachten een werkbezoek aan een aantal Groningse onderwijsinstellingen. Een van hun bestemmingen was het ZAP – de Zernike Advanced Processing faciliteit – op het Zerniketerrein.

Samenwerken aan innovatie

Het ZAP is een semi-industriële leer-werkomgeving waar kennisinstellingen en (mkb-)bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economie. Tijdens dit werkbezoek kregen de ministers uitleg van studenten van de Hanzehogeschool Groningen over wat er zoal gebeurt in deze een innovatiewerkplaats.

Tertiaire cellulose

Ook Recell maakt gebruik van de faciliteiten van het ZAP. Wij kregen de gelegenheid om de ministers uitleg te geven hoe we als koploper binnen Europa tertiaire cellulose op de agenda zetten. En welk belang dit heeft voor een toekomstbestendige economie. Op het ZAP werken wij aan het Cell-U-Value project. Daarbij richten we ons op het inzetten van cellulose uit reststromen als grondstof voor hoogwaardige, duurzame chemie. De cellulose winnen we dus terug uit afvalstromen die anders verbrand zouden worden.

Groene chemie

Bij Cell-U-Value ligt de focus erop glucose te maken van deze cellulose. Die glucose werken we op tot bijvoorbeeld bio-ethanol of azijnzuur, grondstoffen die in tal van chemische toepassingen kunnen worden gebruikt. Zo ontstaan duurzaam geproduceerde biobased grondstoffen voor bijvoorbeeld bioplastics, verf en schoonmaakmiddelen. Het mooie is: deze grondstoffen kunnen dienen als vervanging van fossiele bronnen. Zo leveren we een waardevolle bijdrage aan een duurzame, biobased economie.

Kennis bundelen

Om te komen tot een biobased, circulaire economie moeten we op diverse fronten kennis en kunde samenbrengen. Het is daarom belangrijk om kennisinstellingen en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen en gezamenlijk projecten op te zetten. Het ZAP biedt daarvoor zeer goede mogelijkheden. Ook bij Recell blijven we niet op ons eigen kennis-eilandje zitten. Het Cell-U-Value project is een mooi voorbeeld van een van onze vruchtbare samenwerkingen. We voeren dit uit samen met ISPT (Institute for Sustainable Process Technology), Nobian en Rijksuniversiteit Groningen (RUG).