NL / ENG

Nieuwe kansen voor cellulosehoudende reststromen

Nieuwe kansen voor cellulosehoudende reststromen

De Nationale Koolstofmarkt (NKM) treedt volgend jaar in werking. Het winnen van cellulose door Recell uit complexe reststromen wordt daardoor ineens beloond met CO2 certificaten. Het is dan dus extra aantrekkelijk voor eigenaars van reststromen om de cellulose terug te winnen. 

Nationale evenknie European Trade System
De NKM werkt net zoals het European Trade System. Beide markten werken met CO₂ certificaten waarvan de prijs wordt bepaald door kopers en verkopers. De NKM is voorlopig nog een markt waar partijen niet verplicht worden aan deel te nemen. Alle organisaties die hun CO₂ emissies omlaag willen brengen, kunnen hun projecten aanmelden bij de Nationale Koolstofmarkt. Daarmee is de NKM dus de nationale evenknie van het Europese ETS.

Bijdragen met exact berekende tonnen CO₂
Kopers kunnen met deze nieuwe CO₂ certificaten aantonen dat zij in Nederland werkelijk bijdragen aan het verlagen van het CO₂ gat. Omdat het gaat om exact berekende tonnen CO₂, kunnen zij bewijzen hoeveel zij hun milieuprestaties indirect verder verbeteren. Je kunt als organisatie ook eigen CO₂ reducerende projecten inbrengen en daarmee de CO₂ reductie verzilveren. Koop je de CO₂ certificaten op de Nationale Koolstofmarkt, dan draag je dus direct bij aan het succes van nationale groene projecten.

Analyse van reststromen
Veel bedrijven hebben voor hun complexe reststromen tijdelijk de moed opgegeven of realiseren zich niet dat er nieuwe technologieën zijn ontwikkeld. Zij missen daardoor de kans om grondstoffen uit deze reststromen te winnen. Voor cellulose uit complexe reststromen heeft Recell Group de R&D en technologie onder één dak. Klop je aan, dan weet je binnen korte tijd of het winnen van cellulose technologisch en economisch haalbaar is en hoeveel CO₂ certificaten daarbij horen.  (https://recell.eu/nl/contact/)

Technologie en marktkennis onder één dak
Recell’s R&D stelt haar kennis en kunde beschikbaar aan elke organisatie. Zo weten onze klanten   hoeveel cellulose er zit in de reststromen en of deze grondstof economisch winbaar is. Wat daarbij helpt, is dat de Recell Group ook de afzetmarkt goed kent. Vaak is er veel meer mogelijk dan organisaties denken en wordt hardnekkig afval kostbare grondstof. Met internationaal erkende LCA-software kan Recell ook berekenen wat de CO₂ footprint is van het product of de reststroom.

Het scheelt bovendien het storten of verbranden, wat steeds kostbaarder wordt. En dat levert meteen een besparing op. Lees meer over deze nieuwe vorm van dienstverlening door de Recell Groep. Lees meer over de nieuwe markt in Nederland voor CO₂ certificaten.