NL / ENG

Ontsluit de waarde van je reststromen

Ontsluit de waarde van je reststromen!

Er liggen in Europa honderdduizenden tonnen onontgonnen grondstoffen te wachten die nu nog verbrand of zelfs gestort worden. Deze grondstoffen zitten muurvast in complexe en vaak natte reststromen. Door de razendsnel stijgende energieprijzen en afvalbelastingen zijn deze reststromen vaak behoorlijke bleeders. Tel je alle kosten bij elkaar op, dan kom je al snel uit op zo’n 80 tot 100 euro per ton. Een dure en duurzame zonde. En onnodige verspilling! Want de technologie en kennis zijn er inmiddels om ook deze complexe reststromen winstgevend en circulair te maken.

Cellulosehoudende reststromen

Recell Group is gespecialiseerd in het ontsluiten van complexe reststromen die een component cellulose bevatten. Deze reststromen kom je onverwacht vaak tegen in de Nederlandse economie. Een bekende reststroom is AHP (absorbing hygienic products). Oftewel luiers en incontinentiemateriaal. De honderdduizenden tonnen AHP belanden voor het grootste deel in de verbrandingsoven. Niet alleen in Nederland maar in geheel Europa. Incontinentieproducten bijvoorbeeld bevatten meer dan 60% cellulose. Maar ook etiketten op glazen verpakkingen, papier in gipsplaten, gebruikte pizzadozen en andere met voedsel vermengde fastfoodverpakkingen zijn voorbeelden van complexe reststromen. Doodzonde van al die waardevolle cellulose! Na het winnen van cellulose uit complexe reststromen blijven er bovendien schonere stromen van bijvoorbeeld glas en plastics over. En hoe schoner de reststroom, hoe groter de succesfactor voor verdere recycling.

Van reststroom naar cellulose, PET, PP, …

Recell Group heeft de kennis, partnernetwerken en technologie om deze complexe reststromen te analyseren, te scheiden en het aandeel cellulose op te werken tot Recell® kwaliteit, oftewel: tertiaire cellulose. We vinden daarbij vrijwel altijd voor alle teruggewonnen cellulose een kwalitatief hoge afzetmarkt. De markten waar we cellulose met Recell® kwaliteit leveren, zijn biocomposieten, bouwsector, infrastructuur en basischemie. Omdat we bij Recell Group het gehele spectrum tot en met de afzetmarkt beheersen, zijn we in staat om de businesscase voor reststromen reëel en helder voor te rekenen.

Recell Services analyseert reststromen

Hoe ontsluit je complexe reststromen? De eerste stap is de analyse van de samenstelling van de reststroom. Dat doen we in een van onze moderne laboratoria. We houden daarbij rekening met alle mogelijke variaties in de afvalstroom. Op basis daarvan maken we een eerste realistische inschatting van winbaarheid, kosten en opbrengsten. Ook weten we dan voor welke markt de cellulose opgewerkt kan worden. Onze ervaren onderzoekers kunnen deze eerste analyse en kort haalbaarheidsonderzoek kostenefficiënt uitvoeren.

Een rekenvoorbeeld

Recell heeft in de afgelopen jaren diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld in markten als gips- en plasticrecycling, rioolwaterzuivering, ziekenhuisafval en bouw. Omdat de uitkomsten per markt variëren,  illustreren we dit verhaal met een fictief maar realistisch rekenvoorbeeld. De cijfers zijn indicatief voor wat we in de praktijk tegenkomen.

De waarde van een cellulosehoudende reststroom

Onderstaand rekenvoorbeeld betreft een complexe reststroom van 1.800 ton, waarvan 1.000 ton cellulose per jaar:

 

Opbrengsten

Bedragen

Opgewerkte Recell cellulose per ton*

€ 250.000,00

Circulair materiaal A (‘bijvangst’ 200 ton)**

€   40.000,00

Besparing verwerking/belasting

€  120.000,00

CO2-prijzen

€  128.900,00

CO2-prijzen vrijwillig

 €    50.000,00

Potentiële waarde reststroom***
per jaar

max. €  538.900,00
min.€  460.000,00

*) Op basis van marktwaarde secundaire cellulose. De marktwaarde van de tertiaire cellulose is afhankelijk van de bewerking en toepassingen.

**) Naast cellulose winnen we ook vaak andere grondstoffen terug uit dezelfde reststroom.

***) De kosten van de terugwinning zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Meer weten?

Lees meer over Recell Services en cellulosehoudende reststromen.

Of vul de contactpagina op onze website in. Onze accountmanager Edwin belt je dan heel binnenkort om een afspraak te maken.