NL / ENG

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

Recell Group B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Recell Group B.V. handelt volgens de wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen regelt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers. De rechten vermeld in de AVG zijn van toepassing op elk contact van Recell Group B.V.

Privacyprincipes

Recell Group B.V. gaat transparant en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Recell Group B.V. zal daarom altijd haar best doen om uw rechten te waarborgen.

Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk wordt geacht. Als gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd of gearchiveerd.

Dataveiligheid

Bij Recell Group B.V. worden persoonsgegevens beschermd met moderne technologie. Ook binnen de organisatie zal zorgvuldig met de gegevens worden omgegaan. Recell Group B.V. deelt uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met derden.

Jou rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat uw privacyrechten:

  • U heeft recht op informatie;
  • U heeft het recht om te herzien;
  • U heeft recht op rectificatie;
  • U heeft recht op vergetelheid;
  • U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • U heeft het recht om bezwaar te maken;
  • U heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken.

Heeft u vragen of klachten, neem dan contact met ons op.

© 2021 door Recell Group B.V. Alle rechten voorbehouden