NL / ENG

Recell partner in ReBBloCS project

Recell is partner in ReBBloCS-project

Uitdagende reststromen als bron voor nieuwe, circulaire waardeketens

In april ging ReBBloCS officieel van start: een grootschalig project waarin we de komende jaren met zo’n dertig partners uit onder meer industrie en kennisinstellingen samenwerken. Met als doel: de industrie voorzien van circulaire en biobased bulk- en platformchemicaliën waarmee we de koolstofkringloop kunnen sluiten. Dat doen we door nieuwe waardeketens te ontwikkelen, waarbij we gebruik maken van diverse uitdagende (complexe) reststromen. Met innovatieve technologieën, zoals hydrolyse, pyrolyse en vergassing. 

Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit de industrie naar hernieuwbare ‘bouwblokken’ is het belangrijk om kennis over alle reststromen – ook de complexe en natte stromen – te benutten. Om circulaire en biobased platformchemicaliën te ontwikkelen, is de ontwikkeling van nieuwe waardeketens essentieel. Dat doen we binnen ReBBloCS in samenwerking met alle relevante stakeholders: afvalinzamelaars en -eigenaars, bedrijven die expertise hebben op het gebied van omzetting naar bruikbare chemicaliën, kennisinstituten en industrie. Samen werken we aan een meer duurzame industrie en stimuleren we de circulariteit.

Waardeketens

Het streven is om via de meest optimale weg – met behulp van meerdere innovatieve technologieën – waardevolle circulaire bouwblokken te verkrijgen uit diverse complexe en natte reststromen. Reststromen die anders op de afvalberg of in de verbrandingsovens zouden terechtkomen. Met ReBBloCS – met ISPT als kartrekker – gaan we nieuwe waardeketens ontwikkelen voor negen circulaire bulk- en platformchemicaliën voor verschillende industriële sectoren. Zo’n waardeketen ziet er zo uit:

De rol van Recell

Vanuit Recell Group brengen wij onze expertise in op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen uit complexe reststromen. In de afgelopen jaren hebben we hierin grote stappen gezet. Niet alleen voor de chemiesector. Ook voor infra- en bouw hebben we op basis van herwonnen cellulose grondstoffen ontwikkeld die een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van een breed scala aan producten. Onder de vlag van Recell® Chem winnen we cellulose terug uit reststromen (ook natte afvalstromen, zoals die van rioolwaterzuiveringen). Met innovatieve technologieën hygiëniseren we de ‘oogst’ en zetten deze om naar glucose. Deze glucose is een belangrijke grondstof voor de groene basischemie en wordt bijvoorbeeld gebruikt in (biobased) coatings, verf of schoonmaakmiddelen. 

Vooruitblik

De verwachting is dat we aan het eind van de looptijd van het ReBBloCS-project een aantal technologieën hebben weten om te zetten naar waardeketens. En dat we daarmee het gebruik van circulaire bouwblokken (denk aan ‘groene grondstoffen’) door de industrie mogelijk hebben gemaakt.

1) Platformchemicaliën zijn chemicaliën die kunnen dienen als een substraat voor de productie van chemicaliën en producten die we in het dagelijkse leven gebruiken.