NL / ENG

Van biobased Recell, naar groene chemicaliën

Van biobased Recell, naar groene chemicaliën

Innovatie heeft Recell naar een geheel nieuw niveau gebracht! De bewezen applicatie van Recell in sectors, zoals infra en biocomposiet zijn een bekend feit. Vele wegen zijn gelegd met Recell als asfalt additief. En diverse producten vinden Recell in hun gebruikte biocomposiet. Maar…

Wist u al dat er zo veel meer sectoren zijn waar de toepassing van Recell inmiddels een feit is?

Neem bijvoorbeeld de chemische industrie. Virgin materiaal is kostbaar en daarnaast inmiddels ook geen duurzame optie meer. Schaarste aan materialen zorgt voor verhoging in prijzen en de zoektocht naar alternatieven. Duurzame alternatieven staan vaak nog in het ontwikkelingsstadia. Dit maakt het nog niet geschikt voor gebruik in de industrie.

Recell Chem heeft hier de oplossing voor. Door middel van de tertiaire cellulose in Recell bieden we het duurzame alternatief. Het tertiaire cellulose in Recell vormt de basis voor glucose, azijnzuur, bio plastics en nog veel meer! Als derde generatie biobased (G3) concurreert Recell niet met voedingsgewassen om landverbruik. Recell Chem zet haar klanten vooraan in de competitie naar duurzame en prijs concurrerende groene chemicaliën.

De tertiaire cellulose in Recell Chem kende eerder nog geen circulair toepassing. Door de opwerking tot Recell Chem kunnen we chemicaliën produceren die plaats hebben in onze duurzame toekomst. Zorg dat u uw kans niet mist en verduurzaam uw proces door het gebruik van Recell Chem!

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de nieuwste generatie Recell!