NL / ENG
Cellulose is een steeds belangrijkere grondstof voor de chemische industrie

Haal de verborgen winst uit je bedrijfsafval met Recell Services

Cellulose is een steeds belangrijkere grondstof voor de chemische industrie

Haal de verborgen winst uit je bedrijfsafval met Recell Services

Natuurlijk heb je er wel eens over nagedacht of er nog extra waarde zit in de reststromen van jouw bedrijf. Maar weet je precies wat er in rook opgaat? Of wat er op die toch al veel te hoge afvalberg terecht komt en wat dat je bedrijf onnodig kost? Het kan zomaar zijn dat je kansen laat liggen. Voor je bedrijf en voor het klimaat. Afval verwerken is immers ook niet bepaald gratis. En minder afval naar de stort betekent automatisch een kleinere CO2-footprint. Als je een bedrijf runt, sta je er misschien niet bij stil dat je uit dat complexe deel van het bedrijfsafval nog waarde kunt halen. En toch is dat precies wat we bij Recell Group doen. Om onze klanten nog meer service te kunnen bieden, hebben we onlangs onze analyse- en testfaciliteiten uitgebreid. Hierdoor kunnen we met de modernste technieken nog meer analyses doen.

Waardevol en duurzaam

We maken met onze marktkennis en innovatieve procestechnologie onbenutte, complexe reststromen circulair en winstgevend. We werken cellulosehoudende restromen op tot de juiste Recell® kwaliteit: Cellulose 3.0. De (half)producten die wij hiermee genereren, krijgen een waardevolle en duurzame toepassing. Zij vinden hun weg naar een groeiend aantal geschikte afnemers in de infra-, bouw- en chemiesector.

Cellulosehoudende reststromen: vaak een solide businesscase

Herwinbare, tertiaire cellulose is te vinden in reststromen die een plantaardige oorsprong hebben: papier, tissues, toiletpapier, drankenkartons, luiers, noem maar op. Wil je weten of er voor jouw bedrijf mogelijkheden zijn? Vraag dan Recell Services om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zodat je in korte tijd weet of deze reststroom geschikt is om Recell® te worden. Onze R&D afdeling beschikt over veel expertise en over moderne, uitstekend ingerichte laboratoria. Hier bepalen we of de cellulose uit jouw reststroom het in zich heeft om Recell® te worden. Zo nodig zetten we onze expertise in om een scala aan reststromen op te werken en/of te zuiveren. Het gaat alleen de markt op als het voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen.

Verhandelbare CO2-certificaten

We kunnen bovendien voor je berekenen wat de invloed op je CO2-footprint is bij hergebruik van cellulose uit je reststromen. Dat doen we met behulp van internationaal erkende LCA-software. Recell® levert je aantrekkelijke, verhandelbare CO2-certificaten op.

What’s in it for you?

  • besparing op de afvoer van reststromen;
  • verlagen van de CO2-footprint van je bedrijf;
  • verhandelbare CO2-certificaten;
  • toekomstbestendigheid van je bedrijf;
  • een goed verhandelbare hoogwaardige grondstof (Recell®) met gegarandeerde afzet;
  • marketing- en gunningsvoordelen.

Wil je weten of de cellulosehoudende reststroom van jouw bedrijf een interessante businesscase is? Of wil je graag eens van gedachten wisselen? Vul dan het formulier op onze contactpagina in. We gaan graag met je om tafel!