NL / ENG

Haal waarde uit je cellulosehoudende reststroom

Haal veel waarde uit je cellulosehoudende reststromen

Wat is jouw reststroom waard?

Alleen al in Europa verdwijnen tonnen en tonnen onontgonnen grondstoffen als ‘afval’ richting verbrandingsovens en afvalstortplaatsen. Het verwerken hiervan betekent voor bedrijven een forse kostenpost. Bij Recell weten we dat dit anders kan! Zeker als het gaat om cellulosehoudende reststromen.

Tertiaire cellulose: winstgevend en circulair

Maak gebruik van onze kennis, partnernetwerken en technologie om jouw complexe reststromen te analyseren, te scheiden en het aandeel cellulose op te werken tot Recell® kwaliteit – dit is tertiaire cellulose. Voor vrijwel alle teruggewonnen cellulose vinden wij een passende afzetmarkt. Wil je weten wat jouw reststroom waard is?

Het begint met een analyse

Geen enkele afvalstroom is hetzelfde. In onze moderne laboratoria bepalen onze technische vakmensen of jouw reststroom de kwaliteit heeft om in een volgend leven te dienen als hernieuwde grondstof. Laat onze analyse positieve resultaten zien? Dan matchen we bovendien de markt(en) waarvoor de cellulose opgewerkt kan worden.

Heldere businesscase

Je kunt kiezen uit een aantal analysemogelijkheden. Met een eerste standaard analyse weet je of jouw reststroom potentie heeft. Kies je voor een uitgebreidere variant, dan kunnen we je ook meer vertellen over de hoeveelheid te winnen grondstoffen en de kwaliteit. Daar kunnen we prijzen en markten aan koppelen. Zo ontstaat er een heldere businesscase.

Wat gooit jouw bedrijf weg?

Reduceer je afvalstroom en je CO2-footprint. Maak gebruik van de kennis en technologie van Recell® om reststromen winstgevend en circulair te maken. Wil jij weten welke waardevolle grondstoffen jouw bedrijf weggooit? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

WIL JE WETEN WELKE WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN JOUW BEDRIJF WEGGOOIT?