NL / ENG

Biobased bouwen met Recell

Drie aanjagers van het gouden biocomposieten tijdperk

 

Wie Peter Zeihan’s actuele bestseller ‘The end of the world is just the beginning’ durft uit te lezen begrijpt meteen de waarde van hernieuwbare, lokale grondstoffen en dus ook biocomposieten. Peter Zeihan toont overtuigend aan dat de wereldwijde logistieke ketens versneld afbrokkelen. Internationaal transport wordt risicovoller, duurder en grondstoffen worden schaarser en kostbaarder. In zijn visie is de toekomst voor landen die inzetten op lokale en hernieuwbare grondstoffen. Maar de doorbraak voor biocomposieten en dus biobased bouwen rust op méér pijlers. De drie aanjagers voor het gouden tijdperk van biocomposieten op een rij en waarom je in de bouwwereld maar beter kunt voorsorteren.

The Big Recalibration, aanjager voor biocomposieten

In de Verenigde Staten zien ze de bui al langer hangen en is de ‘Big Recalibration’ in volle gang. Die term wordt gebruikt voor de trend waarbij het Amerikaanse bedrijfsleven zijn productie en R&D terugbrengt naar de VS. Vroeger uitgestorven industriegebieden komen weer tot leven en veel Amerikanen verhuizen vanuit de grote steden naar deze economische groeigebieden. Ook in Nederland zien we deze ontwikkeling, die we ‘reshoring’ noemen. De haperende internationale logistieke ketens versterken deze trend en circulaire lokale grondstoffen krijgen steeds meer aandacht. Je sluit namelijk risicovolle, lange aanvoerketens uit. Biocomposieten kunnen 100% lokaal en met lokale grondstoffen worden geproduceerd en tijdige levering is daardoor weer zeker. Een enorme stimulans voor biobased bouwen.

Lagere kosten bioplastics en grondstoffen

Biocomposieten worden ook steeds goedkoper. Om te beginnen gaan producenten nu composieten op grote schaal produceren en dat drukt de kosten per eenheid. Daarbij zijn grondstoffen voor biocomposieten vaak nu al voordeliger dan de bekende bouwmaterialen als beton, staal, hout en aluminium. Voorbeelden van deze nieuwe grondstoffen zijn bermgras, riet, reststromen uit de landbouw maar ook Recell’s tertiaire cellulose uit reststromen. Het verschil in kostprijs tussen internationaal aangevoerde en niet-circulaire grondstoffen en de nieuwe grondstoffen als bioplastics neemt alleen maar toe.

MKI ‘over de kop’ door biobased bouwen

Nederland zal gedreven door Europese ambities de MPG verder aanscherpen. Biocomposieten hebben door hun grondstoffen per definitie een lagere MKI dan de alternatieve bouwmaterialen. Dat maakt deze nieuwe generatie bouwmaterialen een welkome bondgenoot voor architecten en producenten. De bouwwereld ontwikkelt dan ook een voorkeur voor biocomposieten. In dit overzicht worden de MKI’s van bouwmaterialen en Recell’s tertiaire cellulose voor biocomposieten met elkaar vergeleken en deze vergelijking spreekt boekdelen. Zeker als je weet dat de nieuwste generatie biocomposieten uit 50 tot 65% Recell Compose kan bestaan.

Bij de tabel: Vervang je bijvoorbeeld glasvezelcomposiet door Recell Compose (met een 50% aandeel) dan verlaag je de MKI van de helft van het bouwmateriaal 11 maal. Bron: Nationale Milieudatabase (NMD)

 

Innovatief ecosysteem biobased bouwen

Daar komt bij dat biocomposieten zich snel verder ontwikkelen. We hebben daar zicht op, omdat we als Recell door onze klanten en in allerlei samenwerkingsverbanden als grondstoffenleverancier nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van biocomposieten. Zo ontwikkelen we samen met NPSP, die fantastische bouwmaterialen levert. Een ander voorbeeld is Omlab die 3D-printmaterialen en 3D-print toepassingen ontwikkelt. Beide bedrijven merken dat de rugwind voor biocomposieten is aangewakkerd, maar een andere verklaring voor het gouden tijdperk vind je natuurlijk in de unieke materiaaleigenschappen van biocomposieten. Maar daarover in een volgend bericht meer.

Meer weten?

Wil je meer weten over Recell Compose of over Recell® in het algemeen? Laat dan een bericht achter op onze contactpagina!