NL / ENG

Duurzaam bouwen met biocomposiet met Recell

VERDUURZAAM DE BOUW…

VIA DE RECELL-ROUTE

– “Bouwen, bouwen, bouwen!” Deze kreet werd een tijd geleden gelanceerd door een VVD-politicus en vond vaste grond bij veel andere partijen. Nog steeds echoot het na binnen de muren van architectenbureaus en directieketen. Misschien nog wel harder dan voorheen. Voor de hele bouwsector is dit immers een prachtige belofte! En inderdaad: er staan veel projecten in de steigers. Helaas in veel gevallen alleen maar virtueel. Want grondstofprijzen en -tekorten, milieueisen en personeelstekort zetten een rem op de bouw van de ruim 800.000 woningen die in 2030 nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Hoogste tijd om op pad te gaan om de bouw groener en betaalbaarder te maken! Tijd voor een innovatieve businesscase met Recell.

De beste manier om te vergroenen is om te beginnen bij de basis. Want wat je in een product stopt, bepaalt voor een groot deel hoe groot de milieu-impact van dat product is. Gebruik jij voor je bouwproject kunststof kozijnen, vloer- en gevelmateriaal of interieuronderdelen gemaakt met vooral fossiele grondstoffen? Dan weet je dat je daar een prijs voor moet betalen. Op dit moment vanwege de nog steeds stijgende grondstofprijzen. Of omdat je opleverdatum in gevaar komt door de grondstofschaarste. Over enkele jaren moeten we met z’n allen voldoen aan de eisen op het gebied van circulair bouwen. Ben je nog niet in beweging gekomen? Als architect of aannemer moet je nú op zoek naar groenere alternatieven die voldoen aan alle kwaliteitseisen. Op zoek naar producten die liefst ook nog betaalbaarder én goed leverbaar zijn. Een lastige zoektocht waar we je graag bij helpen.

De Recell-route naar duurzaam bouwen

Er zijn op het gebied van duurzamer bouwen meer wegen die naar Rome leiden. Wij nemen je graag mee op ónze route om je duurzaamheidsdoel te bereiken. Laten we het de Recell-route noemen. Bij Recell maken we een grondstof die een zéér lage milieu-impact heeft (MKI = 0,004). Dat doen we op basis van cellulose, oftewel papiervezels. Die winnen we terug uit reststromen die anders verbrand zouden worden. Met deze tertiaire cellulose maken wij o.a. Recell Compose.

Een waardevolle grondstof of additief voor zéér diverse toepassingen. Hoe hoger het percentage Recell®, hoe minder CO2-uitstoot, hoe lager de MKI. Kortom: een route naar duurzamer en groener bouwen die echt zoden aan de dijk zet. En ook nog op een betaalbare manier.

Ketensamenwerking met cellulose als additief

De weg naar een duurzamere, liefst circulaire bouweconomie is geen soloreis. Als groeiend bedrijf hechten we veel waarde aan ketensamenwerking waarbij partijen van alle kanten kennis en kunde inbrengen. Met aan de ene kant de leveranciers van de reststromen, en aan de andere kant de producenten die Recell® verwerken. Op dit moment werken we heel prettig samen met bedrijven als NPSP en Omlab. Zij verwerken Recell in diverse soorten biocomposieten die zich ondertussen bewezen hebben. Na enkele jaren ontwikkeling zijn we eraan toe om op te schalen. Daarvoor willen we graag ook om tafel met de eindafnemers; in de bouwsector zijn dat bijvoorbeeld de architect of de aannemer. Voor ons zijn dit de partijen die de kaders kunnen stellen voor de producten die zij willen gebruiken. Zij bepalen – samen met hun opdrachtgevers – aan welke eisen het eindproduct moet voldoen. Wat zijn bijvoorbeeld de kwaliteitseisen, en hoe moet het eruit zien? Zo’n ketensamenwerking biedt alle partijen kansen. Want binnen de keten werken we gezamenlijk aan een product waar we met z’n allen 100% achter kunnen staan. Het gaat om maatwerk met een unieke – haalbare, betaalbare én schaalbare – businesscase.

Bioplastics, biocomposieten en duurzaam beton

Recell is een waardevolle grondstof voor onder meer bioplastics als PLA of PHA. Door PHA of PLA met cellulose te mengen, krijg je een stevig en volledig biobased biocomposiet. Met Recell in combinatie met HDPE of harsen ontstaan biocomposieten die weer- en waterbestendig zijn. Deze zijn op dit moment respectievelijk 65% en 85% biobased. Als voor deze composieten gebruik wordt gemaakt van biobased harsen, zijn ook deze materialen volledig biobased. Daarnaast is Recell® van duurzame waarde als additief in bijvoorbeeld duurzaam beton en asfalt.

Bepaal de duurzaamheid met LCA

Hoe duurzaam is jouw product nu eigenlijk? En wat bepaalt die duurzaamheid, en kun je dat ook nog beïnvloeden? Dat is voor veel mensen een lastige vraag. Om die duurzaamheid te bepalen, is de levenscyclusanalyse (LCA) ontwikkeld. Hiermee kun je laten bepalen wat de milieueffecten van jouw product zijn. Bij een LCA wordt gebruik gemaakt van erkende software, die moet voldoen aan een aantal ISO-normen. Bij Recell Group kunnen we voor klanten aan beide zijden van de keten uitrekenen wat de milieu-impact van hun product is. De milieueffecten worden samengevat in een MKI. Hoe lager deze is, hoe duurzamer. En hoe meer Recell® je kunt toevoegen, hoe lager die MKI. En dat geeft voordelen, bijvoorbeeld bij tenders.

In onderstaande tabel geven we ter vergelijking slechts enkele voorbeelden van MKI’s van verschillende producten, uitgedrukt in euro’s. De Recell Compose die in deze tabel is opgenomen, bestaat uit 65% Recell en 35% HDPE.

Milieudatabase

Omdat we werken met erkende software, zijn we niet de slager die zijn eigen vlees keurt, en kun je volledig vertrouwen op de uitkomsten. De gegevens laten we bovendien volgens het geldende protocol opnemen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze centrale, onafhankelijke database maakt het voor iedereen mogelijk om de milieubelasting van geschikte bouwproducten te vergelijken. En om vervolgens een bewuste keuze te maken voor het bouwproduct met de minste milieubelasting. Met de gegevens uit de NMD kun je dus ook de MPG (milieuprestatie gebouwen) van een bouwproject berekenen. Deze is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Wil je meer weten over LCA, lees dan dit blog.

Minder transport, haal het lokaal

De reis die elke grondstof van je product maakt, bepaalt voor een groot deel de milieu-impact van je product. Komen je grondstoffen van ver, dan kun je daarin misschien keuzes maken: transport over water is uit milieuoogpunt beter dan via de weg of via het luchtruim. Bulkvervoer is beter dan transport in kleine hoeveelheden. In de bouwsector is het de laatste jaren al ingeburgerd om zoveel mogelijk samen te werken met lokale leveranciers. Een goede zaak! En dat is precies wat wij ook willen en kunnen bieden. De cellulosehoudende reststromen vinden we bij lokale partijen en bewerken we ter plaatse tot Recell®. Een aanvullende reden dat de footprint van Recell® zo ontzettend klein is!

Op weg naar een groenere economie

Dit is het verhaal van de Recell-route die we volgen naar een groenere, biobased economie. Op ons pad laten we ons graag vergezellen door gelijkgestemden. Door architecten, aannemers en producenten van bouwmaterialen die net als wij het verschil willen maken. Om samen met ons verder te bouwen aan een duurzame toekomst.

Sta je ervoor open om in de keten een bijdrage te leveren aan meer duurzame en kwalitatief goede bouwmaterialen? Producten waarmee je je bovendien kunt onderscheiden wat betreft MKI, waarmee je dus je kansen bij tenders en aanbestedingen verhoogt? Of wil je eerst meer informatie? Je bent slechts één klik verwijderd van een goed gesprek!