NL / ENG

Recell bondgenoot in bouwmaterialen

Tertiaire Cellulose: nieuwe bondgenoot voor bouwsector tegen stijgende prijzen en tekorten grondstoffen

Bouw 900.000 nieuwe woningen vóór 2030. De overheid stelt de bouwsector met die opdracht voor een enorme uitdaging. Met de haperende grondstoffentransitie en de exploderende grondstoffenkosten en bouwkosten lijkt het een vrijwel onhaalbare kaart. Of niet? Bij Recell Group hebben we een oplossing voor de grondstoffenproblematiek en de stijgende kosten. We willen ons samen met ketenpartners inspannen voor een haalbare en betaalbare verduurzaming van bouwmaterialen. Met als grondstof: tertiaire cellulose afkomstig uit reststromen die anders verbrand zouden worden.

Grote obstakels waar de bouwsector nu tegenaan loopt, zijn de stijgende kosten en de leveringszekerheid van grondstoffen. De sector staat bovendien aan de vooravond van een circulaire transitie. Maar in de bouwbranche gaan ontwikkelingen soms langzaam, zeker op het gebied van de grondstoffentransitie. Vanwege de gascrisis zet Nederland nu vol in op de transitie naar groene energie. Maar zonder een versnelling van de grondstoffentransitie haalt ons land de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 niet, stelt de SER in zijn verkenning ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart’.

Biocomposieten met grondstoffen uit ‘waardeloze’ reststromen

Hoewel ze nog niet op grote schaal worden toegepast, zijn er toch al veel innovatieve, duurzame alternatieven voor de traditionele bouwstoffen voorhanden. Bijvoorbeeld biocomposieten. Ze zijn sterk, duurzaam, in elke gevraagde vorm te leveren en daarmee een uitstekende vervanging van bouwmaterialen als aluminium, hout en pvc, etc.

Biocomposieten hebben als voordeel dat ze worden gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen die vaak ook lokaal kunnen worden verkregen. Biocomposieten met een Recell® component zijn zo mogelijk nóg duurzamer. En bovendien weinig gevoelig voor prijsstijgingen. Want voor deze grondstof hoeven geen gewassen als vlas, hennep of lisdodde te worden geteeld. Het gaat dan ook niet ten koste van het areaal aan landbouwgrond dat toch al onder druk staat. Waarbij ook een slecht zaai- of oogstseizoen nog roet in het eten kan gooien. De Recell® component is afkomstig uit reststromen met papiervezels. Deze waren tot voor kort aan het eind van hun levenscyclus en werden daarom verbrand. Recell Group ontwikkelde samen met dochterbedrijf Cellvation een methode om die cellulose terug te winnen uit deze ‘waardeloze’ reststromen. Na bewerking ontstaat tertiaire cellulose, dat als grondstof of additief kan worden toegepast in een breed scala aan bouwmaterialen of aan 3D-printpasta. Een paar voorbeelden zie je op de foto’s hieronder.

Bouwmaterialen met een kleine footprint

LCA-berekeningen tonen aan dat 1 ton toegepaste Recell een CO2-reductie van 2 ton oplevert. Van zichzelf heeft de grondstof Recell Compose dan ook een uiterst lage MKI (milieukostenindicator), die is vastgesteld op 0,004. Dat vertaalt zich door naar een exponentieel lagere MKI voor bouwmaterialen waarin deze grondstof is verwerkt. Recell en producten waarin Recell is verwerkt, worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Zo kunnen gebruikers aantoonbaar maken dat ze werken met producten met een lage milieubelasting. Dat is bijvoorbeeld nodig als aannemers willen deelnemen aan tenders die door overheden worden uitgeschreven.

Lokale productie

De tertiaire cellulose wordt onder meer verkregen uit rioolwaterzuiveringen (rwzi). De eerste fabriek waar dit op grote schaal gaat plaatsvinden, start begin volgend jaar. Dit doen we in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Productie is echter niet gebonden aan één locatie en kan plaatsvinden bij vrijwel elke rwzi. Daarnaast zijn er meer bronnen voor het terugwinnen van cellulose, want in potentie kan elke cellulosehoudende reststroom worden benut. Denk bijvoorbeeld aan gebruikte pizzadozen of andere vervuilde fastfoodverpakkingen, luiers en bouwafval zoals gipsplaten.

Pilotprojecten

Om de grondstof Recell Compose en de mogelijke toepassingen verder te ontwikkelen, willen wij op korte termijn een aantal pilotprojecten opstarten. Hiervoor zijn we op zoek naar ketenpartners. Enerzijds aan de kant van de grondstoffen – bijvoorbeeld rwzi’s of producenten of verwerkers van cellulosehoudend afval. Anderzijds aan de ontwerpende en uitvoerende kant van de bouwsector – zoals architecten, aannemers en producenten van bouwmaterialen. Om met hen in de keten samen te werken aan een gezonde businesscase om de grondstoffentransitie te versnellen. Wil je ook de bouw verder verduurzamen? En wil je meer informatie over een mogelijke pilot samen met Recell? Laat het ons weten!